Sveitsi asettaa ohjeet ICO: n tueksi

CCN julkaisi 16.2.2018 artikkelin, jossa kerrotaan Sveitsin asettaneen ohjeet ICO:n tueksi. Artikkelin mukaan FINMA eli Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen julkaisi ICO:ta koskevat ohjeet, tavoitteena selkeyttää ohjeistusta ja saada rahanpesun vastaiset sekä arvopapereita koskevat lait koskemaan myös ICO:ta. FINMA pyrkii selkeyttämään, miten rahakkeiden liikkeeseenlaskijoiden tulisi toimia. Ohjeistus nähdään aiheellisena, koska Sveitsin sisäisten ICO: iden määrä kasvoi voimakkaasti. Lehdistötiedotteen mukaan rahoitusmarkkinalainsäädäntöä ei voida soveltaa kaikkiin ICO:ihin ja olosuhteet on analysoitava aina tapauskohtaisesti.

ICO eli initial coin offering, tarkoittaa virtuaalisten polettien tarjoamista vastineeksi rahoitukselle. Rahoitusta haetaan joko yrityksiltä tai kuluttajilta. Sijoittaja osallistuu rahoittamaan uutta projektia, joko virallisella valuutalla tai toisella kryptovaluutalla, ja saa vastineeksi uutta liikkeelle laskettavaa rahaketta eli käytännössä uuden projektin kehittämää kryptovaluuttaa. Tähän toimintaan on nyt asetettu ohjeistuksia.

Säännökset perustuvat liikkeelle laskettujen digitaalisten polettien tarkoitukseen sekä niiden vaihdettavuuteen ICO:n aikana. Erityyppisiä rahakkeita ja digitaalisia poletteja ei tällä hetkellä ole tunnistettu Sveitsissä eikä muuallakaan maailmassa. Nyt FINMA on luokitellut niille kolme erilaista tyyppiä sekä lisäksi hybridit, jotka voivat edustaa useampaa kategoriaa, joiden perusteella voidaan tunnistaa ja loukitella liikkeelle lasketut rahakkeet eli kryptovaluutat.

FINMA:n määrittelemät kolme erilaista kategoriaa

  • Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat maksurahakkeet, joille ei ole muita toimintoja kuin soveltuminen maksuvälineeksi, eikä niillä ole linkkejä muihin kehityshankkeisiin. Nämä siis ovat kryptovaluuttoja, joita käytetään ainoastaan maksuvälineenä.
  • Toisessa kategoriassa ovat hyödyllisyysrahakkeet, joita käytetään mahdollistamaan digitaalinen pääsy tiettyyn sovellukseen tai palveluun.
  • Loput kolmanteen kategoriaan kuuluvat ovat digitaalisia valuuttoja, jotka edustavat kohdeyritysten varoja tai sitten ne antavat niiden haltijoilleen oikeuden osinkoihin tai korkotuloihin.

FINMA säätelee rahanpesun vastaisten lakien mukaisia kansainvälisiä rikostuomioistuimia, jotka edellyttävät rahoituksen välittäjiä vahvistamaan edunsaajiensa identiteetin sekä rahakkeiden kelpoisuuden arvopapereiksi. Tällä varmistetaan, että markkinoilla toimivat voivat perustaa sijoituspäätöksensä luotettava tietoon. Tavoitteena on myös varmistaa, että kaupankäynti olisi reilua ja luotettavaa. FINMA kertoo, että se tekee ICO-tiedusteluja näihin kolmeen eri luokkaan pohjautuen.

Rahakkeiden luokittelu vaikuttaa säädöksiin seuraavasti:

Maksurahakkeet: Nämä ovat liikkeelle laskettavia digirahoja, jotka toimivat ainoastaan maksuvälineenä. Niiden on noudatettava rahanpesun vastaisia säännöksiä, mutta niitä ei käsitellä arvopapereina.

Hyödyllisyysrahakkeet: Nämä eivät ole arvopapereita, niin kauan kuin niiden tarkoitus on vain antaa digitaaliset käyttöoikeudet sovellukselle tai palvelulle. Jos valuutta toimii taloudellisena sijoituksena, sitä käsitellään arvopaperina.

Varallisuusrahakkeet: Näiden kohdalla ICO:ssa liikkeeseenlaskettuja rahakkeita pidetään arvopapereina. Tämä tarkoittaa, että niitä kohdellaan osake- tai joukkovelkakirjalainoina, jos niistä esimerkiksi maksetaan osakkaille osuuksia tai ne antavat heille oikeuksia saada tuottoa. Näihin sovelletaan tiukkoja vaatimuksia.

Sääntelyviranomaisen mukaan ICO:t voidaan sisällyttää yhteen tai useampaan edellä mainituista luokista. Osa rahakkeista voi olla hypridejä, sisältäen toimintoja useammasta kategoriasta. Sellaisinaan rahanpesun vastaiset lait voivat koskea myös varallisuusjärjestelmiä.

Tavoitteena rahoitusjärjestelmän eheys

Tiedotteen mukaan FINMA:n toimitusjohtaja Mark Branson totesi, että tasapainoinen lähestymistapa ICO hankkeissa ja niitä koskevissa tiedusteluissa, sallii lailliset innovaattorit ohjaamaan ja käynnistämään hankkeet tavalla, joka on johdonmukainen sijoittajiemme ja rahoitusjärjestelmän eheyden kanssa. Tavoitteena on luoda selkeät säännöt nykyisen säätelemättömän markkinan sijalle.

Sääntelyviranomaiset kaikkialla maailmassa näyttävät alkavan tukea ICO: ita. Gibraltarin rahoitusvalvontakeskus ilmoitti äskettäin, että se kehittää omalla alueellaan lainsäädäntöään lohkoperusteisten valuuttojen tarjontaan liittyen. Espanjan hallitus valmistautuu myös valmistelemaan lainsäädäntöä, joka mahdollisesti sisältää erityisesti verokannustimia houkutellakseen lohkoketjuun pohjautuvia yrityksiä maahan.

Suomen kryptovaluuttayhdistys uskoo, että ICO:ita koskeva säätely tuo mukanaan useita etuja. Se mahdollistaa etenkin sijoittajille paremman mahdollisuuden selvittää, että kyseessä on luotettava toimija. Se parantaa kryptovaluuttojen luotettavuutta yleisesti, ja karsii niitä toimijoita, joilla on päämääränä vain pikaisten voittojen tavoittelu ja nopea katoaminen markkinoilta. Uskomme kryptorahayhdistyksessä vahvasti, että kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. Jotta toimiala voi kehittyä oikeaan suuntaan, tarvitaan säätelyä. On positiivista, että useat maat näyttävät vihreää valoa lohkoketjuteknologialle- ja kryptorahalle. FINMA:n määrittämät kategoriat antavat mielenkiintoisen lähtökohdan tarkastella kutakin kryptovaluuttaa niiden käyttötarkoituksen perusteella.

Pääset lukemaan alkuperäisen artikkelin tästä.

Kuva lainattu alkuperäisestä artikkelista.