kryptovaluutta

100-vuotiaan Suomen rahan historia

Oravannahoista kolikkoihin ja coineihin

Nyt kun Suomi on täyttänyt sata vuotta, on mielenkiintoista tarkastella rahan historiaa ja rahan tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Uusimpana tulokkaana rahamarkkinoilla on digitaalinen valuutta, johon on kohdistunut positiivista innostusta, mutta myös voimakkaita epäilyksiä. Jotta voi ymmärtää tätä päivää, on hyvä ymmärtää myös mennyttä. Millainen olikaan rahan alkutaival ja tie tähän päivään?

Suomessa rahan historia sai alkunsa esihistoriallisella ajalla turkisten vaihdannalla. Turkisten nahka oli sen ajan raha. Ajan kuluessa metallinen raha alkoi yleistyä. Ensimmäiset Suomesta löydetyt metallirahat ovat parin tuhannen vuoden takaisia roomalaisia rahoja. Eniten kolikkolöytöjä on kuitenkin tehty viikinki- ja ristiretkien ajalta.(*.) Viikinkiaikana 700-luvun lopulla kaupankäynti oli vilkastunut Itämeren alueella. Kansallismuseon tietojen mukaan tuolloin alkoi syntyä kaupunkimaisia yhteisöjä ja Pohjanmeren sekä idäntien kautta virtasi Pohjolaan hopeaa. Tuolta ajalta on tehty hopealöytöjä, jotka sisälsivät myös hopearahoja. Hopearaha yleistyi kuitenkin vasta 800-luvulla. Alkuun Suomeen tuli itämaisia hopearahoja ja vuosituhannen vaihteessa länsimaisia rahoja, Englannista ja Saksasta. Hopea toimi maksuvälineenä jo ennen varsinaista lyötyä rahaa. Sen arvo määrittyi tuolloin painon mukaan.(***.)

Jo Keski-ajalla oli käytössä markka-niminen valuutta. Kyseessä oli Ruotsin markka ja se oli käytössä aina Kustaa III:n toteuttamaan rahauudistuksen asti. Venäjän vallan alkuaikoina Suomessa oli liikkeellä sekä Ruotsin että Venäjän rahaa, kunnes Suomi anoi lupaa omalle rahalleen ja sai sen 4. huhtikuuta 1860. Suomen markka toimi Suomen virallisena rahayksikkönä vuosina 1860-2002. Vuonna 2002 markan tie päättyi ja Suomessa otettiin käyttöön Euroopan unionin yhteinen valuutta euro.(*.)

Suomen rahan historia on kulkenut pitkän tien keskiajan oravannahkakaupasta tähän päivään. Suomi on nyt 100-vuotias ja nykyään suurin osa eurovaluutan varannoista on käytännössä olemassa ainoastaan lukuina pankkien kirjanpidoissa. Näin ollen raha on koko ajan kasvavassa määrin siirtymässä sähköiseen muotoon. Vaihdon välineenä käytetään koko ajan vähenevissä määrin kolikoita tai seteleitä. Maksut suoritetaan pääosin tutuilla valuutoilla, mutta kasvavassa määrin digitaalisesti, ilman käteistä rahaa.(**.) Digitaalisaatio muuttaa niin yritysten kuin kuluttajien toimintaa. Suomea voidaan pitää yhtenä maailman johtavana maana pankkiteknologian saralla eli olemme edelläkävijöitä finanssialan digitalisaatiossa.

Useat pankit hyödyntävät teknologiaa, joka mahdollistaa reaaliaikaiset valuuttojen vaihdot eri maiden välillä. Kyseessä on sovellusalusta ripple, jonka kautta on mahdollista tehdä nopeat siirrot eri valuuttojen kesken. Ripple on sovellusalustan lisäksi myös kryptovaluutta. Kryptovaluutat sekä niihin liittyvät teknologiat saavat kasvavassa määrin jalansijaa sekä valuutta- että teknologiamarkkinoilla.

Rahan tulevaisuuden näkymät

Rahamarkkinoiden uusin ilmentymä kryptovaluutta puhututtaa ja herättää kiinnostusta monella eri taholla. Ensimmäinen ja myös tunnetuin kryptovaluutta on bitcoin, joka luotiin vuonna 2009. Bitcoinin lisäksi on olemassa lukuisia erilaisia kryptovaluuttoja ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Mikä digitaalisen valuutan merkitys tulee olemaan Suomen rahan historiassa? Vielä se on niin sanottu vaihtoehtoinen valuutta, mutta se tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia reaaliaikaisuutensa ja sijainnista riippumattomuutensa myötä. Hyödyt voivat olla merkittävät esimerkiksi kauppiaalle, kun hän voi saada maksun palveluistaan tai tuotteistaan reaaliaikaisesti. Kryptovaluutat tarjoavat myös teknologiaa tietojen luotettavaan tallentamiseen ja älykkäisiin sopimuksiin. Kryptovaluuttojen siirtoja ei voida peruuttaa ja tiedot rahan siirrosta tallentuvat tuhansille tietokoneille samanaikaisesti. Näin huijauksien mahdollisuus pienenee. Nämä ominaisuudet mahdollistavat kokonaan uudenlaisia palveluja.

Suomen Kryptorahayhdistys haluaa olla mukana lisäämässä tietoutta kryptovaluutoista ja edesauttaa digitaalisen valuutan hyödyntämistä älykkäisiin liiketoimintoihin ja palveluihin. On mielenkiintoista nähdä minkälaisen tarinan kryptoraha tulee historiaan kirjoittamaan ja millä tavoin kryptovaluuttoja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa niin rahamarkkinoilla kuin muillakin toimialoilla.

Tekstin lähteet:
*: Rahan historia Suomessa,  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rahan_historia_Suomessa, viitattu 1.1.2018
**: Raha, https://fi.wikipedia.org/wiki/Raha, viitattu 1.1.2018
***: Tietoa Suomen esihistoriasta, http://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/opetus/opetuspaketit/esihistoria/tietoa/rautakausi/7, viitattu 3.1.2018